LINKS

Her kan du finde mere information om biernes bestøvning.

 

Links

En canadisk online webside på engelsk om bestøvning af afgrøder. Der er fire hovedemner med flere underemner: 1) Basis bestøvning, 2) Find en afgrøde, 3) Brug af bestøvere og 4) Pesticider. Under Find en afgrøde kan man søge på en afgrøde og få oplysninger om dens 1) Biologi, 2) Bestøvning, kvalitet og udbytte og 3) Bestøvningsanbefalinger.

 

Rapporter

De følgende rapporter kan alle downloades gratis.

 

 

 

 

 

Bøger

De tre mest betydningsfulde bøger om insektbestøvning af afgrøder med gennemgange af forskellige afgrøder beskrives nedenfor. De kan alle bruges den dag i dag. Den første kan downloades gratis på nettet.

 

McGregor (1976). Insect Pollination Handbook

S.E. Mcgregors store Insect Pollination Handbook var et af de første større samlede værk om insektbestøvning, hvor viden fra tidligere publikationer blev samlet. Udover en indledning om bestøvning med forskellige bier, indeholder den en grundig oversigt over bestøvningsforhold- og behov for adskillige dyrkede planter. Den er meget praktisk orienteret. Nogle af afgrøderne er blevet opdateret med ny viden, men langt fra alle. For flere afgrøder, er det begrænset hvor meget ny viden, der er kommet om bestøvningsbehov siden bogen blev skrevet, og der er absolut meget god viden at hente i bogen. Den kan downloades gratis, eller købes på Amazon.com.

 

Free, John B (1993). Insect Pollination of Crops

John B. Frees bog Insect Pollination of Crops blev første gang publiceret i 1970. I 1993 udkom den i en revideret 2. version med et sidetal, der var øget fra 544 sider til 684 sider. Udover en indledning om bestøvning med forskellige bier, indeholder den en grundig oversigt over bestøvningsforhold- og behov for adskillige dyrkede planter. Den er meget detaljeret, og den går i dybden med mange beskrivelser. Den kan købes brugt på Amazon, men den er bekostelig. Et tjek den 16-3-2018 vidste 1450,48 $. Man kan også bestille den hjem via sit lokale bibliotek.

 

K.S Delaplane  & D.F. Mayer (2000). Crop pollination by bees.

Crop pollination by bees udkom i år 2000. De første 129 sider handler om bestøvning og om forskellige bestøvere og deres biologi. Derefter kommer knap 150 sider med en detaljeret gennemgang af forskellige afgrøder. Mod slutningen af hver afgrøde er der er en tabel med anbefalinger om antal bifamilier eller bitæthed for den enkelte afgrøde. Den viser forskellige anbefalinger med referencer samt en gennemsnitlig anbefaling, som er udregnet på grundlag af de referencer, der henvises til.