Bestøvningsbiavl

Dette hæfte handler om bestøvning og om at udleje bifamilier til bestøvning. Håbet er,
at den viden, både teoretisk og praktisk, der er samlet her, skal inspirere og gøre det
lettere at starte med bestøvningsbiavl , og at den skal kunne hjælpe bestøvningsbiavlere,
der allerede er i gang, når der er behov for oplysninger og viden.

Hæftet er opdelt i fire større afsnit: Blomster- og bestøvningsbiologi, hvor der gives en
fortrinsvis teoretisk baggrund om bestøvning.

Afsnittet Insektbestøvning fortæller om, hvad bibestøvning betyder for produktionen
af afgrøder, hvorfor bierne er gode bestøvere og lidt om forskellige bier.

I afsnittet Danske afgrøder afhængig af insektbestøvning gives detaljer om en række
dyrkede afgrøder og afgrødetyper.

Praktisk bestøvningsbiavl er et meget praktisk orienteret afsnit, og her er der et væld
af gode oplysninger og tips, både til den der arbejder med bestøvning på friland og til
den der arbejder i drivhuse eller tunneller.

Hent hæftet her.