Bestøvning i jordbruget

Dette hæfte har til formål at informere jordbrugere om brugen af biernes bestøvning, og hvordan det kan øge udbyttet. I hæftet kan frøavlere, gartnere, frugtavlere og andre jordbrugere blandt andet læse om bestøvningsbiolog og der er desuden sat tal på de kvantitative og kvalitative fordele ved optimal bestøvning. Der bliver i temahæftet også informeret om, hvordan man kan skabe bedre forhold for bestøvere og hvad man skal være opmærksom på ved brug af pesticider.

Hent hæftet her.