Kunde hos en biavler – kom godt i gang

Har man en afgrøde, hvor ønsker at udsætte honningbier til bestøvningen, har man brug for en biavler med bier, nogle klare aftaler om lejeforholdet og en god placering af bifamilierne på det rigtige tidspunkt. Biavleren har brug for gode arbejdsforhold for sig selv om bierne.

Har man ikke i forvejen kontakt til en biavler, der udlejer bier til bestøvning, er Bestøverportalen et godt sted at få det.

 

Aftale med en biavler

Aftaler om leje af bier kan indgås skriftligt eller mundtligt mellem jordbruger og biavler. Hvis man ønsker at lave en bestøvningskontrakt i forbindelse med udsætning af bier, kan man downloade en standardkontrakt vedrørende leje af bifamilier til bestøvning på Bestøverportalen.  Her står hvad biavler og lejer forpligter sig til, og hvad man gør ved eventuelle uoverensstemmelser. Der er mulighed for at indskrive tillægsaftaler, og derudover indskrives aftaler omkring pris, afgrøder og adresse samt varigheden af bestøvningsperioden og aftaler omkring dato. I forbindelse med oprettelsen af Bestøverportalen, er Danmarks Biavlerforenings tidligere bestøvningskontrakt blevet opdateret. Den er blevet gennemgået af jurister, samt diskuteret af repræsentanter for biavlsorganisationerne og frøavlerforeningerne. Bestøvningskontrakten kan downloades på Bestøverportalen.

 

Den bedste bestøvning

Bierne bruger naturligt så lidt energi som muligt ved fødeindsamling, og de foretrækker derfor at indsamle fra blomster tæt på bistadet, hvis ellers blomsterne tilbyder dem tilstrækkeligt med nektar og/eller pollen.

Når de først er begyndt at trække på en blomsterkilde, vil de i nogle tilfælde fortsætte, selv om andre planter kommer i blomst undervejs. Det betyder, at bierne ikke nødvendigvis skifter til en bestøvningskrævende afgrøde, når den begynder at blomstre, hvis de er udsat tidligere.

Udsæt bifamilierne i bigårde med plads til ca. 10-15 bifamilier

Lav bigårde med en afstand på ca. 200 m.

Udsæt eventuelt bifamilierne, når ca. 10% af afgrøden blomstrer.

 

Bigårde og tilkørselsforhold

Det kan betale sig at ofre lidt på at indrette nogle gode bigårde, hvor bierne trives godt, og derfor er mere aktive, og hvor biavleren har let ved at gennemføre arbejdet forbundet med pasningen af bierne

Hvad er så en god bigård?

Det er en bigård:

 • Hvor det er let at køre til i en kassebil med anhænger
 • Hvor der er god plads til at arbejde omkring bifamilierne
 • Hvor der er læ for bierne (naturlig vegetation eller vindbryder)
 • Hvor der er sol og varme
 • Hvor bierne har adgang til vand.

Brug af bekæmpelsesmidler

Pesticider og fungicider i landbruget er et af de store problemer for biavlen både for biernes udvikling og for honningproduktionen. Forkert brug af bekæmpelsesmidler kan resultere i, at der bliver færre bier til at bestøve afgrøderne uanset hvor dygtig biavleren er.

Hvad kan man så gøre?

 • Begræns sprøjtningen mest muligt og vælg de mindst skadelige sprøjtemidler.
 • Sprøjt ikke når afgrøder og markukrudt blomstrer. Hvis det er nødvendigt så:
 • Kig efter bierne i marken, inden du sprøjter. Vent med at med at sprøjte, hvis bierne er aktive i marken, hvad enten det er i afgrødens blomster eller i udkrudtsblomster.
 • Sprøjt så vidt muligt om aftenen og natten, når bierne ikke er aktive.
 • Hold afstand til udyrkede områder, bivenlige tiltag og markskel.
 • Luk ydersektionen på sprøjten, når der vendes eller drejes, så bifamilier og markskel ikke rammes af sprøjtemidler.
 • Snak med biavleren inden du sprøjter.

Læs mere herom i Faktaarket: KUNDE HOS EN BIAVLER – FÅ DEN BEDSTE BESTØVNING