Bifamilier
Op til 10 bifamilier

Beskrivelse af bifmilierne

Kun sunde og stærke bifamilier bruges til bestøvning.
F.eks. Først vinterraps og derefter kløver i den samme bigård, vil give nogle rigtig fine bifamilier til bestøvning af kløver.
Kontaktinfo

Jan Hjarsaas
Maagevej 10B
Masnedø
4760 Vordingborg

Email: jan@hjarsaas.dk
Telefon: 22582197
Hjemmeside: http//www.hjarsaas.dk/biavl