Bifamilier
Op til 10 bifamilier

Beskrivelse af bifmilierne

Gode bestøvningsbier i større familier ( mange bier i staderne.
Tilbydes til bestøvnig på Vestfyn.
Kontaktinfo

Esben Pilegaard
Barløsevej 4
5610 Assens

Email: e.pil@hotmail.com
Telefon: 30309701