Bifamilier
10 til 50 bifamilier

Beskrivelse af bifmilierne

Der er tale om bifamilier på 3-4 kasser.
Kontaktinfo

Palle Arnoldi
Rønhave Parkvej 92
4736 Karrebæksminde

Email: palle.ar_noldi@stofanet.dk
Telefon: +4555440320
CVR: 16552070