Bifamilier
10 til 50 bifamilier

Beskrivelse af bifmilierne

Opstaplingsstader tilpasset så de er lette at flytte med samt fundament til 3 stader ad gangen.
Familie størrelse minimum 3 kasser. Svarer til 2-3 familier pr. hektar kløver.
For plantager helst fast stade plads.
Kontaktinfo

Palle Arnoldi
Rønhave Parkvej 92
4736 Karrebæksminde

Email: palle.ar_noldi@stofanet.dk
Telefon: +4555440320
CVR: 16552070