Arealstørrelse (ha)
6

Arealtype
Kløver

Adresse
Ålborgvej 673, Flauenskjold
9330 Dronninglund

Beskrivelse af areal

6,5 ha økologiskhvidkløver. Desuden består ejendommen af 4 ha græsningseng/overdrev og 5 ha skov og krat med mange kirsebærtræer. Arealet er beliggende ved foden af Jyske Ås tæt på e45 30 km nord for Aalborg. Desuden bliver der tilsået 2-400 m faunastriber.
Kontaktinfo

Eske Høj Laursen
Ålborgvej 673
Flauenskjold
9330 Dronninglund

Email: ela@landbonord.dk
Telefon: 21469795